Politika zasebnosti

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Veseli nas, da se zanimate za pomembno temo varstva osebnih podatkov. Varstvo vaših podatkov, njihova varnost in zaupno ravnanje z njimi so za družbo Moxy GmbH izrednega pomena. V nadaljevanju vas želimo seznaniti z zbiranjem, shranjevanjem in obdelavo osebnih podatkov v okviru uporabe naših spletnih strani in storitev www.moxy-designs.com, www.moxy-web.com ter www.moxy-group.com. Osebni podatki so vsi podatki, ki vas identificirajo kot osebo, tako na primer ime, naslov, spletni naslov, obnašanje uporabnika na spletu... Moxy GmbH se strogo drži zakonskih določb o varstvu osebnih podatkov. Naš cilj je ne samo, da vam zagotovimo občutek varnosti ob koriščenju naših storitev, temveč tudi, da vam zagotovimo, da so vaši podatki pri Moxy v dobrih rokah.

1. Osnovne informacije

Upravljavec, odgovoren za varstvo podatkov v skladu s 7. odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), za celotno spletno mesto www.moxy-designs.com, www.moxy-web.com ter www.moxy-group.com je Moxy GmbH, Oberleitringer Strasse 39, A-8435 Leitring, Avstrija.

V primeru kakršnih koli vprašanj o varstvu podatkov povezanih z zgoraj navedenimi spletnimi mesti ali v Moxy GmbH na splošno, nas lahko kontaktirate na info@moxy-group.com.

2. Obisk naše spletne strani in uporaba piškotkov

Če našo spletno stran uporabljate zgolj informativno, torej če se ne prijavite na storitev e-novic ali oddate povpraševanje preko kontaktnega obrazca, ne beležimo nikakršnih osebnih podatkov. Spletne www.moxy-designs.com, www.moxy-web.com ter www.moxy-group.com uporabljajo nikakršnih piškotkov za namen sledenja in beleženja podatkov svojih obiskovalcev.

3. Varnost podatkov

Svoje spletne strani in z njimi povezane sisteme varujemo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenem dostopom ali spreminjanjem ter širjenjem vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb.

Pri prenosu osebnih podatkov uporabljamo t. i. varnostni postopek SSL (Secure Socket Layer) v povezavi z 256-bitno šifro. Prenos šifriranih podatkov prepoznate po simbolu ključa oziroma zaklenjene ključavnice v spodnji statusni vrstici svojega brskalnika. Šifriranje povezave opravljamo s prvovrstno inskripcijo (AES-256 256 Bit), zamenjavo ključa z RSA 2048 bitov.

4. Načela za hrambo in izbris osebnih podatkov

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali, ali je to predvideno v veljavni zakonodaji ali predpisih, kot so na primer davčne ali trgovinsko pravne obveznosti hrambe. Ko odpade pravna podlaga za hrambo osebnih podatkov (npr. pri odjavi od naše storitve e-novic) ali ko poteče zakonsko predpisan rok hrambe, se zadevni osebni podatki rutinsko in ustrezno glede na zakonske predpise izbrišejo ali pa se omeji njihova obdelava, na primer omejena obdelava v okviru davčne ali trgovinsko pravne zakonske obveznosti hrambe osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi pravne obveznosti, se pravi izpolnitve zakonske obveznosti hrambe podatkov, temelji na točki c 1. odstavka 6. člena splošne uredbe (GDPR).

5. Uporaba storitev e-novic

Na naši spletni strani imate možnost, prijave na brezplačne novice. Novice vas seznanjajo z novostmi in zanimivosti s področja grafičnega oblikovanja, oblikovanja in izdelave spletnih strani in aplikacij, novostmi v ponudbi ter posebnimi akcijskimi ponudbami.

Za prijavo je potrebna le navedba vašega naslova elektronske pošte. V procesu izvajanja teh storitev pa ne zbiramo nikakršnih dodatnih podatkov.
Ko odpošljete prijavni obrazec, preko elektronske pošte prejmete sporočilo, v katerem potrdite svojo prijavo. Prijava postane veljavna šele tedaj, ko kliknete na povezavo v potrditveni elektronski pošti. Če potrditvene povezave v e-pošti ne kliknete, prijava ne bo zaključena.

Če prijave ne potrdite v roku 30 dni, se informacije, ki so bile posredovane ob prijavi, avtomatično izbrišejo.

Poleg tega bi radi opozorili tudi na to, da shranjujemo vaš IP-naslov ter čas vaše prijave in vašega potrdila. Namen tega postopka je, da vašo prijavo lahko dokažemo in po potrebi pojasnimo v primeru zlorabe vaših osebnih podatkov. Pravno podlago za takšno obdelavo osebnih podatkov predstavlja točka f 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR).

Svoje privoljenje za prejemanje e-novic lahko, z veljavnostjo za prihodnost, kadar koli prekličete in prejemanje novic odpoveste. V ta namen lahko uporabite povezavo, ki je namenjena za preklic na koncu vsakega elektronskega sporočila z e-novicami. Ali pa se prek naslova elektronske pošte, ki je registriran za prejemanje novic po elektronski pošti, obrnete na nas preko elektronskega naslova info@moxy-group.com ter izrazite svojo zahtevo za odjavo. Vaš naslov elektronske pošte bo izbrisan iz baze prejemnikov elektronskih novic. Preklic privoljenja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privoljenja pred njenim preklicem.

6. Možnosti vzpostavitve kontakta

Na naši spletni strani ponujamo več možnosti, da z našim podjetjem vzpostavite kontakt in nam posredujete svoje sporočilo. Tako lahko vzpostavite kontakt po telefonu, e-pošti ali prek posebnega obrazca, ki je na voljo za vzpostavitev kontakta. V primeru ustrezne vzpostavitve kontakta bomo shranili in obdelali podatke, ki ste nam jih posredovali (vaš elektronski naslov, eventualno vaše ime in telefonsko številko) ter vaše vprašanje z namenom, da nanj kar se da v popolnosti odgovorimo.

V tem smislu predstavljata pravno podlago za obdelavo točki b in f 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR). Naš upravičen interes je v učinkovitem in strukturiranem zbiranju in obdelavi vprašanj strank ter v zagotavljanju kakovostne storitve.

Zbrane podatke izbrišemo po tem, ko hramba podatkov za predhodno navedene namene ni več potrebna, na primer po zaključenem celotnem postopku obdelave poizvedbe stranke, ali pa omejimo obdelavo, če je podana zakonska obveznost shranjevanja.

Kontakt

Upravljavec, odgovoren za varstvo podatkov v skladu s 7. odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), za celotno spletno mesto www.moxy-designs.com, www.moxy-web.com ter www.moxy-group.com je Moxy GmbH, Oberleitringer Strasse 39, A-8435 Leitring, Avstrija.

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj glede izvajanja posameznikovih pravic glede varstva podatkov s strani Moxy GmbH, nas lahko kontaktirate ne info@moxy-group.com

 

 

 

Pravice posameznika

Z veseljem vas seznanjamo z vašimi pravicami kot "posameznika" iz Splošne uredbe (GDPR). Po Splošni uredbi imate kot posameznik v nadaljevanju navedene pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Pravica do dostopa posameznika (1. in 2. odstavek 15. člena GDPR)
 • Pravica do popravka (16. člen GDPR) oziroma pravica do izbrisa (17. člen GDPR)
 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (19. člen GDPR)
 • Pravica do ugovora (21. člen GDPR)
 • Pravica do preklica (3. odstavek 7. člena GDPR)
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR)

Dodatno povzemamo za vas tudi referenčne pravice posameznika iz GDPR, kot sledi v nadaljevanju, pri čemer ne gre za izčrpno predstavitev, temveč zgolj za prikaz osnovnih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih določa GDPR.

Pravica dostopa posameznika

(vključno s pravico do potrditve in pravico do zagotavljanja podatkov)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

Posameznik ima pravico dostopa do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namene obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti pri uporabnikih v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • če je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • če osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz 1. in 4. odstavka 22. člena, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s 46. členom v zvezi s prenosom

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov – tudi s predložitvijo dopolnilne izjave

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, če je podan kateri od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima načeloma in s pridržkom z zakonom določene zahteve za obdelavo osebnih podatkov (za izjeme primerjajte 3. odstavek 17. člena GDPR) pravico zahtevati od upravljavca, da zadevne osebne podatke brez odlašanja izbriše, če je podan eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privoljenje, na podlagi katerega poteka obdelava v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena ali točko a 2. odstavka 9. člena GDPR in če za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu z 2. odstavkom 21. člena GDPR;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v skladu s 1. odstavkom 8. člena GDPR.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, prejme v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki dani na voljo, pri tem oviral, če obdelava temelji na privoljenju ali na pogodbi v skladu s točko b 1. odstavka 6. člena GDPR in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se le-ti neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, če je to tehnično izvedljivo.

Pravica do odstopa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje privoljenje kadar koli prekliče. Preklic privoljenja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privoljenja pred njegovim preklicem.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši to uredbo.

Posebno opozorilo na pravico do ugovora posameznika v skladu s 1. in 2. odstavkom 21. člena GDPR

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov z zvezi z njim, ki temelji na podlagi točke e ali f 1. odstavka 6. člena GDPR, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če le-ta dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa je obdelava namenjena za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano z neposrednim trženjem.

Če uporabite svojo pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene direktnega trženja, bo vaša zahteva po ugovoru upoštevana prek t. i. »blacklistinga«.